Strona główna » Przydatne informacje » Kredyt kupiecki – co to takiego?

Kredyt kupiecki – co to takiego?

Kredyt kupiecki staje się coraz bardziej pożądaną formą finansowania. Definicja kredytu kupieckiego pozwala wyjaśnić wątpliwości, które pojawiają się, gdy zastanawiasz się nad tym, czym jest ów kredyt. Wzór kredytu kupieckiego, a także konkretne informacje na temat tego produktu finansowego powinny cię zainteresować, zwłaszcza, jeśli prowadzisz firmę, bądź masz taki zamiar.

Kredyt kupiecki – co to jest?

Kredyt kupiecki – co to takiego? – najprościej na to pytanie można odpowiedzieć, że jest to swego rodzaju przyzwolenie przedsiębiorcy na otrzymanie zapłaty za swój towar po terminie dostawy. Zatem, jeśli interesuje cię kredyt kupiecki – definicja jest prosta, mianowicie jest to porozumienie na linii sprzedawca-odbiorca, które najczęściej nie wymaga formy prawnej.

Kredyt kupiecki jest przeważnie zawierany poprzez sporządzenie konkretnej umowy, a więc jeśli natkniesz się na frazę „kredyt kupiecki wzór”, będzie ona dotyczyć warunków, na jakich strony godzą się na odroczoną płatność, w tym na termin, w jakim ma być ona uregulowana.

Jeśli chodzi o rodzaje kredytów kupieckich, to w obiegu gospodarczym funkcjonują dwa typy:

  1. kredyt kupiecki odbiorcy (jako zaliczka),
  2. kredyt kupiecki dostawcy.

Kredyt kupiecki jest atrakcyjny szczególnie dla mikro, małych i średnich firm, których zdolność kredytowa nie jest zwykle wystarczająca, by móc się z powodzeniem ubiegać o przyznanie kredytu.

Kredyt kupiecki – jakie są wymagania?

Jeśli już wiesz, co to jest kredyt kupiecki, możesz teraz dowiedzieć się co nieco o metodach udzielania tego finansowania. Są dwie, czyli kredyt kupiecki jest przyznawany w sposób systemowy, a w drugim przypadku w sposób indywidualny.

Systemowy kredyt kupiecki – wzór jest taki, że kategoryzuje się kontrahentów, a następnie przypisuje do nich warunki, na jakich kredyt ten może być przyznany.

Indywidualny kredyt kupiecki – co to? Otóż taka forma pomocy finansowej jest zbliżona do tradycyjnej procedury przyznawania kredytów. Sprawdza się bowiem tutaj zdolność kredytową przedsiębiorcy.

Podstawowymi warunkami, jakie firma musi spełnić, by otrzymać kredyt, jest zdolność do spłaty. Ponadto kredyt kupiecki prędzej otrzyma ta instytucja, która cieszy się zaufaniem, niż ta, która jeszcze nie zbudowała swojego dobrego wizerunku.

Kredyt kupiecki – wady i zalety

Kredyt kupiecki wady i zalety – warto pod tym kątem spojrzeć na ten rodzaj finansowania.

Zalety:

  • firma zachowuje płynność finansową,
  • zadowolony jest zarówno dostawca, jak i kupujący (podmiot, który odbiera towar, zyskuje dłuższy termin na sprzedaż kupionych produktów, a otrzymane środki ze sprzedanych produktów pozwolą sfinansować zamówienie przyjęte od dostawcy),
  • kredyt kupiecki nie kryje w sobie żadnych dodatkowych kosztów, w tym ukrytych (nierzadko kredyt kupiecki pozwala jeszcze zaoszczędzić, jeśli dostawca proponuje rabat za wcześniejszą spłatę zobowiązania),
  • proponowanie kredytu kupieckiego może zwiększyć atrakcyjność przedsiębiorcy na rynku (oferta staje się bardziej konkurencyjna, więc może chcieć z niej skorzystać większa liczba partnerów biznesowych).

Wady:

  • ryzyko utraty płynności finansowej zarówno przez przedsiębiorcę, jak i jego partnerów biznesowych (jeśli kilku klientów spóźni się w tym samym czasie ze spłatą należną za złożone zamówienia),

Kredyt kupiecki – jak się zabezpieczyć?

Pomimo tego, że kredyt kupiecki zwany też handlowym ma niewiele wad, ryzyko wystąpienia czarnego scenariusza, który wywoła tak zwany efekt domina, jest realne. W związku z tym, jeśli interesuje cię kredyt kupiecki i rozważasz w niedalekiej przyszłości skorzystanie z takiego rozwiązania, warto wiedzieć, jak się uchronić przed ryzykiem utraty płynności finansowej.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak można się zabezpieczyć w razie niekorzystnej koniunktury, to przede wszystkim rozważ sporządzenie odpowiedniej umowy. Wzór umowy kredytu kupieckiego powinien zawierać zapis dotyczący sposobu, w jaki będzie egzekwowane odzyskanie wierzytelności. Warto na przykład wyznaczyć limit zadłużenia, powyżej którego przedsiębiorca wystąpi na drogę sądową w celu odzyskania środków. W przypadku gdy nie ma takiej wzmianki w umowie, bardzo trudno jest prowadzić skuteczne działania windykacyjne.

Zanim zdecydujesz się udzielać kredytu kupieckiego, a nie masz pewności co do tego, czy możesz zaufać stronie, z którą chcesz zawrzeć umowę na taki rodzaj finansowania, najlepiej sprawdzić kredytobiorcę. Pod uwagę warto wziąć przede wszystkim rejestr dłużników, na przykład KRD, a także sprawdzić, jak wygląda KRS przedsiębiorstwa. Jeśli kredytobiorcą jest mikro firma, sprawdź wtedy jej wiarygodność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która pozwala prześwietlić jednoosobowe firmy.

Nawet kiedy okaże się, że dana firma jest wiarygodna, nie da się przewidzieć, czy w przyszłości będzie się wywiązywać z terminowych spłat. Dobrym zabezpieczeniem może być więc udzielenie kredytu kupieckiego wraz z ubezpieczeniem. W razie braku spłaty, przedsiębiorca, który udziela kredytu handlowego, otrzymuje odszkodowanie. Koszt takiej polisy jest uzależniony głównie od wartości, na jaką opiewa kredyt kupiecki, jak również od branży, w jakiej funkcjonuje podmiot, który się ubezpiecza.

Ostatnim możliwym zabezpieczeniem, o jakim należy wręcz nadmienić w zawieranej umowie, są odsetki. Dodatkowy generowany koszt mobilizuje do tego, by pamiętać o terminie spłaty. Kredytobiorca także może się zabezpieczyć, wystawiając weksel, bądź też uwzględniając nieruchomość, bądź ruchomość, jako formę zabezpieczenia.