Strona główna » Przydatne informacje » Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Obliczenie zdolności kredytowej umożliwia określenie czy stać nas na kolejne zobowiązanie. Można sprawdzić ją również w banku lub z pomocą doradcy finansowego. Na ocenę możliwości zaciągnięcia kredytu wpływa wiele czynników, w tym m.in. koszty miesięcznego utrzymania i zadłużenia.

Zdolność kredytowa – na co bank zwróci uwagę przy zaciąganiu kredytu?

Każdy bank przed udzieleniem pożyczki bada zdolność klienta do spłacenia zobowiązania. Pozwala to oszacować ryzyko wiążące się z udzieleniem kredytu nowemu klientowi. Takie działanie jest obliczone zarówno na korzyść banku, jak i konsumenta, gdyż nie pozwala na pożyczenie kwoty przekraczającej jego możliwości. W związku z tym większość instytucji finansowych weźmie pod uwagę:

  • uzyskiwane przez konsumenta dochody,
  • walutę, w której konsument otrzymuje dochód,
  • koszty miesięcznego utrzymania,
  • zadłużenia, które obecnie spłaca konsument.

Inne czynniki, które mogą zostać sprawdzone przy wyliczaniu zdolności finansowej to wiek kredytobiorcy i jego stan cywilny. Ważną informację stanowi też forma zatrudnienia. Najlepszą według banków jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Przy badaniu ryzyka udzielenia kredytu brane jest też pod uwagę wykształcenie i wykonywany zawód, a nawet staż pracy, które wpływają na wysokość pensji.

Negatywna ocena zdolności kredytowej może spowodować odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki. Istnieje jednak kilka sposobów na jej zwiększenie:

  • spłacenie wcześniejszych zobowiązań,
  • rezygnacja z karty kredytowej lub debetu,
  • znalezienie lepiej płatnej pracy,
  • wydłużenie okresu spłaty kredytu.

Gdzie sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można sprawdzić samodzielnie, jeszcze przed złożeniem wniosku o chwilówkę lub kredyt. Najprostszym sposobem jest narysowanie na kartce tabelki i wypełnienie jej według prostego wzoru różnicy. Należy tam wpisać kwotę swoich przychodów i odjąć od niej wszystkie stałe zobowiązania, takie jak rachunki czy inne stałe opłaty.

Zbadanie swojej zdolności kredytowej pomaga w określeniu maksymalnej wysokości zobowiązania. Warto skorzystać z możliwości, jakie daje internet, np. z kalkulatora zdolności kredytowej lub z pomocy doradcy finansowego. Fachowiec dodatkowo wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z kosztami kredytu lub pożyczki.

Ostatecznie każdy bank sprawdza zdolność kredytową konsumentów we własnym zakresie. Instytucja finansowa ma prawo do subiektywnej oceny zdolności kredytowej klientów. Z tego powodu nie warto rezygnować z kredytu pomimo jednej decyzji negatywnej. Jeśli kredyt w banku jest niemożliwy do uzyskania, zawsze można zwrócić się w stronę firm pożyczkowych, które podchodzą do zdolności kredytowej mniej restrykcyjnie.

Zdolność kredytowa a historia kredytowa

Zdolność finansowa często mylona jest z historią w BIK. Informacje zawarte w bazie danych Biura Informacji Kredytowej mogą mieć wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej. Historia kredytowa klienta zawiera dane o wszystkich zobowiązaniach, jakie posiadają klienci banków i firm pożyczkowych.

Wiarygodność kredytową określamy na podstawie tzw. punktacji BIK. Ma ona wpływ na obniżenie oprocentowania kredytu. Instytucje finansowe otrzymają raport z informacjami na temat terminowej spłaty rat i problemów w płatnościach. Biuro Informacji Kredytowej nie zbiera danych na temat przychodów klientów firm pożyczkowych.

Zła historia nie dyskwalifikuje osoby, która chce zaciągnąć pożyczkę lub kredyt. Może jednak przyczynić się do zwiększenia kosztów, które bank potraktuje jako rekompensatę za poniesione ryzyko. Dlatego warto zadbać również o historię kredytową w BIK – to przyczyni się do większych oszczędności np. przy kredycie hipotecznym.